Talianske tradičné FESTY

01.08.2018

Talianske tradičné FESTY:

V Taliansku sa koná množstvo rituálov a obradov, taliani milujú tradície svojej krajiny a každoročne organizujú festivaly ako napríklad FESTA.  Vyvrcholia organizovaným ohňostrojom. Začínajú sa v Apríli s príchodom veľkej noci a končia v auguste oslavou a zahájením dovolenkovej sezóny pod pojmom FERAGOSTO.

FESTA je organizovanie rôznych pochodov a osláv svätých, na ktorých sa účastní celá mestská časť.

Napríklad na zelený štvrtok sa spomína na poslednú včeru, navštevuje sa hrobka, ktorá symbolicky obsahuje kristovo telo.

Na veľký piatok je deň smútku, ulice križujú sviečkové sprievody. Na Bielu sobotu o pol noci sa rozoznejú zvony ktoré povznesú ducha svetého. Oslava potom vrcholí v nedeľu. 

Oslava vrcholí na veľkonočnú nedeľu. V centre pred Duomom odpália ohňostroj na starom drevenom koči zo 17. storočia.

Ohňostroj je doprovodený farebným prachovým výbuchom a pyrotechnikou.  Podľa výbuchu ktorý nastane sa predpokladá celý rok.